Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Loại dịch vụ: 

  • Bảng trụ/bảng ốp tường

Tỉnh thành: 

  • Hải Phòng